<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3528674&amp;fmt=gif">

De digitalisering van het klaslokaal; trends in het basisonderwijs

Het is een spannende week voor ruim 178.000 achtstegroepers. Deze week staat de eindtoets op het programma. En ondanks dat de Cito toets nog door veel scholen wordt gekozen, rukken ook andere varianten - zoals het digitale Route 8 - op. Een groot verschil met de Cito toets is dat de Route 8 toets op de computer (of tablet) wordt gemaakt. "(...) de toets kan zich aanpassen aan het niveau van de leerling", aldus het bedrijf achter Route 8 in een interview met het AD. Een goede ontwikkeling? In deze blog meer over de digitalisering van het klaslokaal.

 

Gepersonaliseerd onderwijs, in een digitale persoonlijke leeromgeving. Een goede ontwikkeling?

 

Onderwijs met digitale hulpmiddelen

Hoe leid je leerlingen op voor een arbeidsmarkt waarbij je niet zonder technologie kunt? Onderwijs implementeren dat functioneert op basis van digitale content en met digitale hulpmiddelen.

Gepersonaliseerd onderwijs, in een digitale persoonlijke leeromgeving. In deze omgeving kan een leerling leren en ontwikkelen op basis van zijn of haar eigen persoonlijke behoeften als het gaat om leertempo, niveau, inzet, ambitie en motivatie. Zo is de leerling in staat om zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen en kan de leraar zich meer als coach opstellen. Er bestaan al gepersonaliseerde onderwijsmethoden, waarin wordt bijgehouden waar een leerling staat in zijn ontwikkeling en wat hij nodig heeft. Helaas ondervinden deze nieuwe lesmethodes nog veel weerstand. Kortom: de randvoorwaarden voor het nieuwe onderwijs zijn er wel, maar het in de praktijk brengen blijkt nog een grote stap.

 

Tablets in het basisonderwijs

Hoe leid je leerlingen op voor een arbeidsmarkt waarbij je niet zonder technologie kunt?

 

'Hoge werkdruk door administratieve rompslomp'

Ondanks dat leraren merken dat de werkdruk - door investeringen - iets is afgenomen, geven zij aan dat de werkdruk nog steeds aan de hoge kant is. In een onderzoek van de NOS kwam naar voren dat leraren de werkdruk juist ervaren door de extra 'administratieve rompslomp' die er bij het lesgeven komt kijken. De verplichting om alles te documenteren over - bijvoorbeeld - leerlingen die extra hulp nodig hebben, wordt geregeld gezien als een erg tijdrovend proces. Het slim inzetten van ICT zou ervoor kunnen zorgen dat deze werkdruk al flink minder wordt. "De komende jaren zal digitalisering het leren nog verder veranderen. Dit leidt er onder meer toe dat scholen steeds beter kunnen inspelen op de leerbehoeften van leerlingen. Digitalisering biedt daarmee kansen voor verbetering van het onderwijs.", aldus Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) in een brief aan de Tweede Kamer. De behoefte is er in ieder geval, net als de devices!

Zo ontwikkelde Apple een iPad die speciaal geschikt is voor het onderwijs, voorzien van de nodige tools en functies. Met deze tools kan je voor iedere leerling afzonderlijk een specifieke uitdaging creëeren, die je vervolgens in allerlei vormen kan gieten. Apple is er dan ook van overtuigd dat bijvoorbeeld huiswerk verandert in iets wat kinderen leuk vinden om te doen. Ook Google heeft diverse varianten van de reeds veelgebruikte Chromebook, die speciaal gericht zijn op het (nog verder) digitaliseren van het onderwijs. Als klap op de vuurpijl kondigde Microsoft eerder dit jaar aan dat zij met nieuwe devices komen voor het onderwijs, die de strijd aan moeten gaan met de iPad van Apple en Google's Chromebook.

 

De komende jaren zal digitalisering het leren nog verder veranderen.

 

Mogelijkheden voor scholen, ook op gebied van financiering

Het is dus niet meer de vraag of ICT in het onderwijs moet worden geaccepteerd, maar eerder hoe het zinvol kan worden ingezet, zodat het bijdraagt aan beter onderwijs. Tablets en laptops maar ook zeker digitale schoolborden, online colleges of zelfs cloud-services behoren allemaal tot de mogelijkheden. Als je kansen ziet binnen de digitalisering wil je daar als onderwijsinstelling eenvoudig, snel en goed op kunnen inspelen. Dit alles inclusief een optimale dienstverlening voor leerlingen/studenten en ook de onderwijsmedewerkers in het vizier. Met flexibele financiële oplossingen voor de investeringen in digitale middelen is dat mogelijk. Maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op de organisatiebehoeften en doelstellingen, passend binnen de onderwijssector.

Lees hier hoe de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle de lessen door middel van digitale technologieën flexibeler probeert te maken.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bezoek hier de website voor meer informatie over de oplossingen van Econocom binnen het onderwijs of vul ons contactformulier in.

Visual Whitepaper

Download hier de Econocom Whitepaper; Zes stappen naar een digitale transformatie.

Deel dit artikel op