<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3528674&amp;fmt=gif">

Business Continuity Statement Econocom Nederland

Beste relatie,

Zoals je weet heeft de Nederlandse overheid verregaande maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Vanzelfsprekend conformeren wij ons volledig aan deze maatregelen. Graag informeren wij je over de acties die we hebben ondernomen.

Gezondheid voor alles

De gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, klanten, partners en leveranciers heeft onze hoogste prioriteit. We voelen een grote zorgplicht naar iedereen die op de een of andere manier met onze organisatie is verbonden.

Business Continuity Plan

Om ieders gezondheid maximaal te beschermen, heeft ons multidisciplinaire crisisteam - dat in crisissituaties de regie heeft - onze procedures in werking gezet. Daarnaast is ons Business Continuity Plan opgestart om onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen.

Onze medewerkers werken waar mogelijk vanuit huis. Persoonlijke contacten worden tot een minimum beperkt.

We zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar via:

  • Telefoonnummer: 030 - 635 83 33
  • Ons algemene e-mailadres: info.nl@econocom.com
  • De persoonlijke contactmogelijkheden van onze medewerkers (e-mail, telefoon, video)

Onze Customer Service Desk is van 08.00 uur – 18.00 uur bereikbaar via:

Omdat onze oplossingen soms ook belangrijke bedrijfsprocessen ondersteunen en wij de gevolgen van de huidige situatie voor onze relaties maximaal willen beperken, zorgen wij voor een gestructureerde, minimale bezetting van onze kantoren.

- Onze medewerkers zijn in verschillende teams verdeeld,
  die strikt van elkaar zijn gescheiden

- We leveren contracten en facturen zoveel mogelijk digitaal aan
  (e-mail of DocuSign)

- Onze kantoren zijn niet geopend voor bezoek

- Wil je meer weten over ons Business Continuity Plan? 
  Stuur een mail naar: info.nl@econocom.com

Wij bieden onze expertise aan

Graag bieden wij je onze expertise aan in een periode waarin niets meer vanzelfsprekend is. We hopen zo een steentje bij te kunnen dragen om de gevolgen van dit virus het hoofd te kunnen bieden.

Oplossingen voor remote (samen)werken

We hebben alle kennis en kunde in huis om alle soorten organisaties van oplossingen te voorzien die remote (samen)werken ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan IT hardware, telefonie, videoconferentie, Unified Communications, webcasting (zowel live als on-demand), digitaal leren en het maken/distribueren van vlogs.

Financieringsoplossingen voor onvoorziene uitgaven

We zien dat nagenoeg alle organisaties geconfronteerd worden met extra kosten, of het uitblijven van de verwachte omzet en winst. Met onze financieringsmogelijkheden kunnen wij met je meedenken en oplossingen voorzien om je bedrijfsvoering te ondersteunen.

We blijven anticiperen op de ontwikkelingen. Desalniettemin kan het voorkomen dat je een andere serviceverlening ervaart dan gebruikelijk. We vragen om begrip en flexibiliteit in deze bijzondere tijden.

Tot slot: we leven mee met al diegenen, die worden geraakt door de gevolgen van de virusuitbraak en staan voor je klaar wanneer je denkt dat onze kennis en kunde kan helpen om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar organisaties en personen mee te kampen hebben.

Je kunt op ons rekenen!

Namens alle medewerkers,

Robert Kuijs

CEO Econocom Nederland B.V.

Deel dit artikel op