<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3528674&amp;fmt=gif">

Hoe dragen As-a-Service oplossingen bij aan een circulaire economie?

 

"Nederland moet uiterlijk in 2050 volledig draaien op herbruikbare grondstoffen", aldus de Rijksoverheid naar aanleiding van het onlangs verschenen derde Landelijke Afvalbeheerplan.

 

Het plan van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat loopt tot 2023, stelt dat grondstoffen steeds opnieuw moet worden gebruikt en dat er zo min mogelijk afval moet bestaan (= circulaire economie).

Door o.a. samen met het bedrijfsleven te werken aan een duurzame recycle-economie streeft de overheid naar een betere en schonere wereld.

Neem, mede naar aanleiding van 'De Week van de Circulaire Economie', eens een kijkje in de recylce-economie.

Want wist je bijvoorbeeld dat als je voor een As-a-Service-oplossing van Econocom kiest, je ook automatisch bijdraagt aan een circulaire economie? 

Eens om de tafel zitten om van gedachten te wisselen over uw digitale strategie? Vul dan ons contactformulier in. Een email naar info.nl@econocom.com sturen is uiteraard ook mogelijk, de koffie staat klaar!

 

Econocom; een kwestie van economisch denken.

Deel dit artikel op