<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3528674&amp;fmt=gif">

CDO versus CIO; werken aan een digitale organisatie

In 2015 werden er steeds vaker Chief Digital Officers (CDO’s) aangesteld bij organisaties. Op die manier vertrouwen zij erop de digitale transformatie verder door te zetten. Maar hoe zit het met de Chief Information Officer (CIO’s)? Vervangen de CDO’s de CIO’s? Deze vraag hoor je steeds vaker voorbijkomen. 

 

In eerste instantie lijkt het alsof beide functies hetzelfde doen: het versnellen van de digitale transformatie. Maar waar CDO’s zich meer focussen op het creëren van een digitaal-georiënteerde organisatie – met de daarbij behorende business- en marketingstrategie - concentreren CIO’s zich vooral op het implementeren van IT-systemen en services die aansluiten bij de behoeften van de interne organisatie. En dan is er natuurlijk ook nog die andere CDO; de Chief Data Officer.

Cool-stuff-CDO-450x266Figuur 1: Wat is interessant voor de Chief Digital Officer

 

Uit onderzoek van PwC bleek dat er een verschuiving gaande is van CIO naar CDO als het gaat om het leiden van de digitale transformatie. Executives gaven aan dat veel CIO’s op dit moment nog deze transformatie aanvoeren (40%), maar dat dit aantal binnen drie jaar zal dalen naar 35%. Tegelijkertijd zal de CIO’s interne focus op IT en innovatie toenemen van 32% naar 36%.

 

Schermafbeelding-2015-11-30-om-10.59.40-450x246Figuur 2: Digital Disconnect: How Leaders See Digital (via PwC)

 

 

Overzien van de digitale transformatie.

De Chief Digital Officer houdt de digitalisering van producten en productieprocessen in de gaten. Het overzien van de digitale transformatie als het ware. Enkele andere functies van de CDO:

  • Het strategisch inzetten van big data om de customer experience te vergroten
  • Gekozen digitale innovaties omarmen binnen de strategie
  • Creëren van een ‘360-graden’ customer-view
  • Opstellen van een samenhangende strategie tussen Marketing, IT, Finance en de Chief Data Officer

“De rol van de Chief Digital Officer is complex en uitdagend”, aldus Sandrine Godefroy - Chief Digital Officer van Econocom. “Zo heeft de digital officer een flink takenpakket met verantwoordelijkheden, al verschilt dat wel per bedrijf. Kortgezegd is de CDO eigenlijk gewoon een facilitator en evangelist”.

Het aantal digitale evangelisten is de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo verdubbelde het aantal CDO’s wereldwijd tussen 2014 en 2015. Gezien het feit dat digitalisering een belangrijke trend is de komende 10 jaar, zullen meer organisaties de functie van een Chief Digital Officer omarmen.

 

CDO-increaseFiguur 3: Het aantal Chief Digital Officers verdubbelde tussen 2014 en nu 

 

Het managen van data

Naast de Chief Digital Officer maakten we enkele jaren geleden ook kennis met de Chief Data Officer (eveneens CDO). Begin 2015 kwam Forbes met een artikel waarin ze keken naar de verschillen en overeenkomsten van deze twee CDO’s. Het is bijvoorbeeld aan de Chief Data Officer om de grote hoeveelheden data die gegenereerd wordt te managen. Volgens Digital Power zijn er vier verschillende verantwoordelijkheden die van toepassing zijn op de Chief Data Officer:

  • Verzamelen van de juiste data en waarborgen van de kwaliteit
  • Experimenteren met data
  • Vertalen van business-strategie naar datastrategie
  • Infrastructuur en architectuur om de hele organisatie data-gedreven te maken

Vorig jaar schatte Gartner dat ongeveer 25% van de bedrijven in 2017 een CDO in dienst zou hebben. Daarnaast gaf 15% van de multinationals aan dat zij op korte termijn de functie van data officer zouden implementeren. En dat is misschien maar goed ook. Slechte kwaliteit van data en databeheerproblemen kost een gemiddelde organisatie naar schatting 13,5 miljoen per jaar. Organisaties met een CDO in dienst presteren beter en behalen gemiddeld meer omzetgroei.

 

Werken aan een digitale onderneming

In een van onze eerdere blogs keken we al naar de functie van de CIO tijdens de digitale transformatie. Zo zal de CIO van de toekomst een digitale ‘revolverheld’ moeten worden die klaar staat om risico’s te nemen en de digitale business te omarmen. Zij die geen risico durven te nemen raken achterop.

Het gebruik van big data blijft een belangrijk aspect binnen de digitale wereld en dit zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Een belangrijke ontwikkeling, ook voor de CDO’s. Waar de functies onderling misschien nog van elkaar verschillen, Data Officers als Traffic-cop vs. Customer champion Digital Officers, werken zij beide aan het creëren van business door middel van big data in deze digitale wereld.

Deel dit artikel op