<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3528674&amp;fmt=gif">

Slim en duurzaam investeren in tijden van oplopende inflatie

De digitalisering van onze maatschappij is – mede als gevolg van de pandemie - in een enorme versnelling geraakt. Organisaties maken steeds vaker gebruik van digitale oplossingen om het hybride werken te faciliteren. Er moet in relatief korte tijd veel worden geïnvesteerd om aan deze ontwikkeling te kunnen voldoen. Willem van Steenbeek, sales executive bij Econocom Nederland legt uit hoe financieringsoplossingen organisaties hierin kunnen ondersteunen.

Inflatie drukt op de resultaten

Het tekort aan grondstoffen en de stijgende grondstofprijzen, al dan niet versterkt door de oorlogssituatie in de Oekraïne, zorgen voor een inflatie die aanzienlijk hoger ligt dan voorgaande jaren. “De kostprijs van producten neemt toe, zonder dat deze meteen aan de eindklant kan worden doorberekend. Dat drukt meteen op de financiële resultaten”, legt Willem uit. “Organisaties hebben hierdoor minder financiële ruimte om te investeren, terwijl dit wel noodzakelijk is om de concurrentiepositie te behouden of veilig te kunnen blijven werken”.

“Juist nu is het interessant om een financieringsoplossingen in overweging te nemen!”

Financieringsoplossing overwegen

Investeringskosten gelijkmatig spreiden over langere periode 

Door gebruik te maken van een financiering (operational lease), is het mogelijk om in nieuwe apparatuur en diensten te investeren, zonder dat de volledige aanschafprijs in één keer betaald hoeft te worden. Willem: “De totale investering wordt tegen bepaalde voorwaarden in termijnen (bijvoorbeeld per maand of kwartaal) over een langere periode uitgesmeerd.

"Zo heb je geen piekinvestering op de balans en blijven de liquide middelen beschikbaar voor andere projecten en/of groei van de organisatie.”

Liquide middelen beschikbaar voor groei van de organisatie

Voordelen van financieren

  1. Financiering en de looptijd worden afgestemd op de technische levensduur,
  2. Kapitaal blijft beschikbaar voor de kernactiviteiten, 
  3. Financiering (operational lease) is ‘off-balance’, hierdoor verbeteren de financiële ratio’s, 
  4. De boekhouding is niet gehouden aan de fiscale afschrijvingstermijn, 
  5. Veel administratieve en logistieke taken worden uit handen genomen.

Cybersecurity hoog op de agenda

Los van de hierboven genoemde voordelen, is er nog een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Willem: “Met het uitbreken van de coronacrisis hebben criminelen hun aandacht van de tastbare wereld naar het internet verplaatst. Het aantal geregistreerde cybermisdaden steeg over heel 2020 met maar liefst 127 procent!” Daarom staat bij veel organisaties het onderwerp cybersecurity hoog op de agenda. En dat is helemaal het geval als er hybride gewerkt wordt.

Cybersecurity

 

“Ook daar biedt financieren/leasen voordelen. Want door ervoor te zorgen dat de IT-apparatuur en applicaties altijd up-to-date zijn, ben je als organisatie veel beter beschermd tegen de gevaren van cybercriminaliteit”, aldus Willem.

Whitepaper

Lees in deze whitepaper "Financieren heeft de toekomst" hoe financieren toegang geeft tot de technologie die nu nodig is, waardoor je kan blijven groeien en je de concurrentiepositie van de organisatie verder verstevigt.

Download de whitepaper  

 

Econocom;

een kwestie van economisch denken.

 

Deel dit artikel op