<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3528674&amp;fmt=gif">

IT-investeringen als financieel instrument

Mede dankzij de versnelde digitalisatie van de samenleving zijn investeringen in technologie inmiddels onmisbaar binnen bedrijven. Om te blijven voldoen aan de klantbehoefte en de concurrentie voor te blijven, gaat er jaarlijks een behoorlijk budget richting de IT-afdeling. Deze investeringen zijn een belangrijk financieel instrument geworden. Want door hier slim mee om te gaan, is het mogelijk om de gehele financiële huishouding van je bedrijf positief te beïnvloeden.

Sturen via de exploitatie

Als je namelijk kiest voor een financieringsoplossing voor je IT-apparatuur – met andere woorden, als je deze apparatuur least in plaats van koopt – kan je gaan sturen in je exploitatie. Dit is een belangrijk zakelijk voordeel ten opzichte van het regulier aanschaffen van producten.

Je kan er namelijk voor kiezen om je exploitatie af te stemmen op de echte gebruiksduur van apparaten en zelfs rekening houden met seizoens- of sectorinvloeden. Zo kan je zelf bepalen welke exploitatielast past bij de fase of situatie waar jouw bedrijf zich in bevindt.

hoe-creëer-je-cash-via-je-IT-infrastructuur-afbeelding

Stabiele situatie

Opereert jouw organisatie stabiel en is het in een volwassen sector actief, dan kan het leasen van IT-apparatuur je enorm helpen bij de bedrijfsvoering. Idealiter werk je in dat geval toe naar een scenario waarbij je IT-vloot op reguliere basis wordt vervangen, zonder dat er grote erupties in je uitgaven plaatsvinden. De organisatie groeit of krimpt niet en het is daarom ook niet nodig om qua apparatuur voorop te lopen. Dankzij een financieringsoplossing wordt de technologie geleidelijk up-to-date gehouden, zodat je gewoon bij blijft.

Ambitieus en groeiend

Ook als jouw organisatie in een fase zit waarin het snel groeit, of de ambitie heeft om te groeien, biedt het leasen van IT-apparatuur een helpende hand bij de bedrijfsvoering. Je zet dit financiële instrument dan in om aan de voorkant liquiditeit vrij te houden voor groei, een acquisitie of andere investeringen.

Dat doe je door het budget dat vrijkomt via de afschrijving van apparatuur niet in te zetten voor vervanging, maar juist voor uitbreiding. Hierdoor groeien de IT-maandlasten minder hard.

shutterstock_1411264166

 

De vervangingskosten budgetteer je dan voor een latere periode. Natuurlijk lopen de maandlasten op dat moment weer wat op, maar omdat je organisatie groeit (en meer omzet/winst maakt), is dat niet zo erg. Vanuit deze groei komt dan immers vanzelf meer geld beschikbaar.

Op deze manier zorg je er dus voor dat je bedrijf kan groeien met gelden die normaal gesproken (als je de apparatuur met eigen middelen koopt) in de IT-afdeling zouden vastzitten. Daarnaast ben je ook beter in staat om sneller in nieuwe technologie te investeren, omdat je dankzij een financieringsmodel effectief technologie toegankelijk maakt.

Seizoensgebonden of krimp

Bedrijven die zich in een sector bevinden waar krimp of prijsdruk gaande is (zoals bijvoorbeeld seizoensgebonden sectoren), kunnen ook profiteren van een financiering. Ook dan is het mogelijk om slim om te gaan met investeringen in technologie. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat je heel goed weet wanneer je exact je kosten moet gaan dempen. Je kiest dan of je de piekbelasting van de exploitatie voor- of juist achteraan legt.

Of je kiest voor heel vlakke exploitatie (zonder duidelijke piekbelasting). Dit zorgt voor lagere maandbetalingen in een periode dat je organisatie minder omzet heeft, en andersom. Ook dit is niet mogelijk als je de IT-investeringen vanuit je eigen liquide middelen doet.

Nieuwe trend

Waar zo’n dertig jaar geleden nog alle IT-aankopen bij een en dezelfde leverancier werden gedaan, is dat nu - door de grote verscheidenheid aan apparatuur - allang niet meer mogelijk. Ook zien we dat organisaties steeds meer behoefte hebben aan een soort regisseur die, zoals bijvoorbeeld een aannemer in de bouw, het hele proces coördineert. Deze neutrale partij ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes. Zeker op financieel gebied is dat heel belangrijk.

 

hoe-versnelt-sale-and-leaseback-uw-digitale-transformatie_afbeelding-1


Want hoe mooi de voordelen van deze financieringsmogelijkheden ook zijn, zoals bij alle financiële beslissingen is en blijft het uiterst belangrijk dat je begrijpt waar je mee bezig bent en beseft wat de toekomstige gevolgen zijn van je huidige beslissingen. Onafhankelijke hulp op dat gebied is dan van enorme toegevoegde waarde.

Whitepaper

Lees in deze whitepaper "Financieren heeft de toekomst" hoe financieren toegang geeft tot de technologie die nu nodig is, waardoor je kan blijven groeien en je de concurrentiepositie van de organisatie verder verstevigt.

Download de whitepaper  

 

Econocom;

een kwestie van economisch denken.

 

Deel dit artikel op