<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3528674&amp;fmt=gif">

IT-investeringen als financieel instrument voor besluitvormers

De versnelde digitalisatie van de samenleving maakt investeringen in technologie onmisbaar voor bedrijven. Om te voldoen aan de klantbehoefte en de concurrentie voor te blijven, gaat er jaarlijks een behoorlijk budget richting de IT-afdeling. Deze investeringen zijn een belangrijk financieel instrument geworden. Want door hier slim mee om te gaan, is het mogelijk om de gehele financiële huishouding van je bedrijf positief te beïnvloeden.

Sturen via de exploitatie

Als je een financieringsoplossing inzet voor je IT-apparatuur – met andere woorden, als je deze apparatuur least in plaats van koopt – is het mogelijk te sturen in de exploitatie. Dit is een belangrijk zakelijk voordeel ten opzichte van het kopen van deze producten.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om de exploitatie af te stemmen op de echte gebruiksduur van de apparatuur. En ook om rekening te houden met seizoens- of sectorinvloeden. Zo bepaal je zelf welke exploitatielast past bij de fase of situatie waar jouw bedrijf zich in bevindt.

hoe creëer je cash via je IT-infrastructuur afbeelding

Stabiele situatie

Opereert jouw organisatie financieel stabiel en is het in een volwassen sector actief, dan kan het leasen van IT-apparatuur je enorm helpen bij een efficiënte bedrijfsvoering. Idealiter werk je dan naar een scenario toe waarbij de IT-vloot op reguliere basis wordt vervangen, zonder dat er grote erupties in je uitgaven plaatsvinden. De organisatie groeit of krimpt niet en het is daarom ook niet nodig om qua apparatuur voorop te lopen. Dankzij een financieringsoplossing wordt de technologie geleidelijk up-to-date gehouden, zodat je nooit met verouderde apparatuur werkt. 

Groeiend en ambitieus

Ook als jouw organisatie in een fase zit waarin het snel groeit, of de ambitie heeft om te groeien, biedt het leasen van IT-apparatuur een helpende hand bij de bedrijfsvoering. Je zet dit financiële instrument in om liquiditeit vrij te houden voor groei, een acquisitie of andere investeringen.

Het budget dat vrijkomt via de afschrijving van apparatuur, zet je niet in voor vervanging, maar juist voor uitbreiding. Hierdoor groeien de IT-maandlasten minder hard.

man met laptop juichen

Budgetteer de vervangingskosten voor een latere periode. De maandlasten lopen dan weliswaar weer wat op, maar omdat je organisatie groeit (en meer omzet/winst maakt), is dat niet erg. Vanuit deze groei komt immers vanzelf meer geld beschikbaar.

Zo zorg je er dus voor dat je bedrijf kan groeien met gelden die normaal gesproken (als je de apparatuur met eigen middelen koopt) in de IT-afdeling zouden ‘vastzitten’. Daarnaast ben je beter in staat om sneller in nieuwe technologie te investeren. Want, je maakt technologie toegankelijk dankzij dit financieringsmodel.

Seizoensgebonden of krimp

Bedrijven die zich in een sector bevinden waar krimp of prijsdruk gaande is (bijvoorbeeld seizoensgebonden sectoren), kunnen ook profiteren van een dergelijke financiering. Ook dan is het mogelijk slim om te gaan met investeringen in technologie. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je heel goed weet wanneer je exact je kosten moet gaan dempen. Je kiest dan of je de piekbelasting van de exploitatie voor- of juist achteraan legt.

Ook kun je kiezen voor een heel vlakke exploitatie (zonder duidelijke piekbelasting). Dit zorgt voor lagere maandbetalingen in een periode dat je organisatie minder omzet heeft. En andersom. Ook dit is niet mogelijk als je de IT-investeringen vanuit je eigen liquide middelen doet.

Nieuwe trend

Waar zo’n dertig jaar geleden nog alle IT-aankopen bij een en dezelfde leverancier werden gedaan, is dat nu - door de grote verscheidenheid aan apparatuur - allang niet meer mogelijk. Ook hebben organisaties steeds meer behoefte aan een soort regisseur die, zoals bijvoorbeeld een aannemer in de bouw, het hele proces coördineert.

Deze neutrale partij ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes. Zeker op financieel gebied is dat heel belangrijk. 

hoe versnelt sale and leaseback  uw digitale transformatie

Want, hoe mooi de voordelen van deze financieringsmogelijkheden ook zijn, zoals bij alle financiële beslissingen is en blijft het uiterst belangrijk dat je precies begrijpt waar je mee bezig bent. En beseft wat de toekomstige gevolgen zijn van je huidige beslissingen. Onafhankelijke hulp op dat gebied is dan van enorme toegevoegde waarde.

Whitepaper

Lees in deze whitepaper "Financieren heeft de toekomst" hoe financieren toegang geeft tot de technologie die nu nodig is. En hoe dit helpt je bedrijf blijvend te laten groeien en je de concurrentiepositie verder verstevigt.

Download de whitepaper  

 

Econocom;

een kwestie van economisch denken.

 

Deel dit artikel op