<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3528674&amp;fmt=gif">

Hoe circulair is jouw kantoor? Tijd om je apparatuur te leasen!

Circulariteit is hard op weg om hét modewoord voor 2022 te worden. Steeds meer consumenten zien het belang in van recycling, hergebruiken en een langere levenscyclus van hun apparaten. Slimme fabrikanten en ondernemers spelen hier handig op in en er schieten steeds meer ‘As-a-Service’-initiatieven uit de grond. De verwachting is dat dit het komende jaar alleen maar zal toenemen. 

Ook in de zakelijke markt vindt een verschuiving plaats nu steeds meer bedrijven en instellingen inzien dat ze door hun IT-infrastructuur te leasen een grote stap kunnen zetten naar een groenere en meer efficiënte organisatie.

Second life it
 

Circulariteit versus duurzaamheid

Voordat we verder gaan, is het goed om eerst het verschil tussen circulariteit en duurzaamheid duidelijk te maken. Deze termen worden nog veel te vaak door elkaar gebruikt, terwijl er weldegelijk een verschil is.

Waar duurzaamheid de verzamelterm is voor alles
wat rekening houdt met het milieu, richt circulariteit
zich specifiek op het verbeteren en verlengen van
de levensloopcyclus van producten.

Door (de onderdelen van) producten bijvoorbeeld te recyclen of te hergebruiken, zorgen we ervoor dat de impact op het milieu wordt verminderd. Circulariteit is daarmee een belangrijke en momenteel zeer populaire vorm van duurzaamheid.

Steeds meer mensen hechten waarde aan een circulaire economie en eisen van producenten en retailers binnen bijvoorbeeld de mode- en elektronicabranches dat zij zorgen voor circulaire elementen in het productie- en verkoopproces, zoals het hergebruik van onderdelen en een duurzame inname van producten als deze niet meer gebruikt (kunnen) worden.

it-afval
 

Liever gebruiken dan bezitten

Binnen de consumentenmarkt zien we bovendien ook al een langzame maar zekere verschuiving van bezit naar gebruik. Hierbij worden producten niet meer gekocht, maar nemen zij deze als dienst af bij de producenten.

Een voorbeeld hiervan is dat je in plaats van nieuwe
lampen te kopen, licht afneemt.

Of dat je geen nieuwe wasmachine of droger koopt, maar voor een vast bedrag per maand het draaien en drogen van je wasjes als dienst afneemt. De fabrikant draagt zo de verantwoordelijkheid voor het product, zoals levensduur en milieuvriendelijke afvoer, en niet jij.

In onze ogen een uitstekende ontwikkeling, want door het eigendom te verleggen worden fabrikanten gedwongen om de levensduur van hun apparatuur te herzien en na te denken over hergebruik. Op deze manier wordt de noodzaak om telkens nieuwe apparaten te produceren verlaagd en daarmee de druk op het milieu verlicht.

Zakelijk gezien kennen we dit principe al bij het leasen van auto’s, maar deze oplossing wordt al veel breder ingezet.

Waarom zou je IT-apparatuur steeds maar weer
opnieuw willen kopen, als je deze ook als dienst kunt afnemen?

De aanschaf van bijvoorbeeld mobiele telefoons, laptops en thin clients brengt immers de nodige uitdagingen met zich mee qua de administratieve verwerking, het onderhoud en de liquide middelen om in de eventuele groei van je bedrijf te voorzien.

e-waste
Verlenging levensduur

Ook als je kijkt naar de impact op het milieu is er veel voor te zeggen om de aanschaf van je IT-omgeving circulair in te richten. Net als op de consumentenmarkt is het namelijk helemaal niet nodig om telkens weer nieuwe apparaten te kopen. Het afnemen van een dienst, zoals veilige werkomgeving (lap- of desktop) of goede bereikbaarheid (mobiele telefoons) volstaat uitstekend.

Zo kunnen we de druk op onze grondstoffen nog wat verder verlichten en aan het einde van de looptijd worden de apparaten weer ingenomen, waarna ze opnieuw (in hun geheel of de onderdelen eruit) in de markt gezet kunnen worden. Op die manier kunnen we de levensloopcyclus significant verlengen en dus ook nog een mooie bijdrage leveren aan de terugdringing van de nu nog alsmaar groter worden berg met e-waste.

Minder grondstoffen, minder e-waste en een positieve impact op je bedrijfsvoering. Allemaal voordelen van meer circulariteit op kantoor!

Contact

Eens om de (fysieke of virtuele) tafel zitten om over dit onderwerp van gedachten te wisselen? Vul ons contactformulier in, stuur een e-mail naar info.nl@econocom.com of bel naar 030-6358333. We praten graag met je verder!

 

Econocom; een kwestie van economisch denken.

Deel dit artikel op